Your browser doesn't support javascript.
Show: 20 | 50 | 100
Results 1 - 1 de 1
Filter
Add filters

Database
Main subject
Language
Document Type
Year range
1.
Emerg Infect Dis ; 28(12): 2577-2580, 2022 Dec.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-2099066

ABSTRACT

We report results from serologic surveillance for exposure to SARS-CoV-2 among 1,237 wild rodents and small mammals across Europe. All samples were negative, with the possible exception of 1. Despite suspected potential for human-to-rodent spillover, no evidence of widespread SARS-CoV-2 circulation in rodent populations has been reported to date.Esitämme tulokset serologisesta tutkimuksesta, jossa seulottiin SARS-CoV-2 tartuntojen varalta 1,237 luonnonvaraista jyrsijää ja piennisäkästä eri puolilta Eurooppaa. Kaikki näytteet olivat negatiivisia, yhtä näytettä lukuun ottamatta. SARS-CoV-2:n läikkymisen ihmisistä jyrsijöihin on arveltu olevan mahdollista, mutta todisteet viruksen laajamittaisesta leviämisestä jyrsijäpopulaatioissa puuttuvat.


Subject(s)
COVID-19 , Animals , Humans , COVID-19/epidemiology , SARS-CoV-2 , Rodentia , Antibodies, Viral , Europe/epidemiology
SELECTION OF CITATIONS
SEARCH DETAIL