Your browser doesn't support javascript.
Show: 20 | 50 | 100
Results 1 - 3 de 3
Filter
1.
Orv Hetil ; 162(36): 1451-1458, 2021 09 05.
Article in Hungarian | MEDLINE | ID: covidwho-1394630

ABSTRACT

Összefoglaló. Bevezetés: A myeloma multiplex mindmáig alapvetoen gyógyíthatatlan betegség, ezért nagy klinikai jelentoségük van az eredményes mento kezeléseknek. A szájon át adható elso proteaszómagátlóval, az ixazomibbal kiegészített lenalidomid-dexametazon terápia jól tolerálható, csak orális szerekbol álló kombináció, mely hazánkban 2015 áprilisától kezdodoen a "Named Patient Program" keretén belül vált elérhetové relabált, refrakter myeloma multiplexes betegek kezelésére. Célkituzés: Kutatásunk célja az ixazomib-lenalidomid-dexametazon kezelés mellett a hosszú távon progressziómentes túlélok célzott vizsgálata. Módszer: A program keretében összesen 7 centrumban 80 visszaeso beteg részesült e triplet kezelésben, adataikat retrospektíven elemeztük. Leíró statisztikai és Kaplan-Meier-analízist végeztünk. Eredmények: A betegek nagyobb hányada reagált: 63,75%-os válaszarány mellett 14 (17,5%) betegnél nem volt terápiás válasz/stabil betegség alakult ki, és 15-nél (18,75%) a betegség a kezelés mellett is progrediált. A progressziómentes túlélés a teljes betegcsoportban 10,6 hónapnak adódott, ugyanakkor 16 beteg (18,75%) két éven túl progressziómentesnek bizonyult, sot közülük 11-nél a betegség még 3 év után sem progrediált. Tanulmányunkban a fenti, hosszú távú túlélo betegcsoport tulajdonságait tárjuk fel. Megbeszélés: A folyamatos terápia a myeloma multiplex kezelésében meghatározóvá vált. Ezért fontos ismernünk, hogy kik lehetnek azok a betegek, akik különösen sokat profitálnak egy bizonyos terápiából. A hosszú távon progressziómentes túlélok között az immunglobulin-nehézláncot érinto transzlokációk vagy triszómiák közül (trend szintjén) az utóbbiak kedvezobb progressziómentes túléléssel bírtak, de progressziómentes platót mindkét betegcsoportban észleltünk. A betegség tumortömegét méro nemzetközi stádiumbeosztás (ISS) nem jelezte elore a hosszú túlélést. Gyógyszerelhagyáshoz vezeto mellékhatást a hosszú távú túlélo csoportban egyet sem regisztráltunk; az észlelt mellékhatások nagy része enyhe volt. Következtetések: Munkánk során az ixazomib-lenalidomid-dexametazon kombinációt effektívnek és biztonságosnak találtuk relabált, refrakter myeloma multiplex kezelésére, mely a betegek mintegy hatodánál több éven át eredményesen alkalmazható. Cikkünkkel a hazai beteganyagon szerzett tapasztalatainkat szeretnénk megosztani a COVID-19-világjárvány alatt különösen aktuálissá vált, tisztán orális terápiás lehetoségrol. Orv Hetil. 2021; 162(36): 1451-1458. INTRODUCTION: Despite great advances in therapy, multiple myeloma is still a largely incurable disease, therefore the importance of salvage therapies is paramount. The first oral proteasome inhibitor ixazomib in combination with lenalidomide-dexamethasone is a tolerable, orally administered regime, which has become available for Hungarian relapsed, refractory multiple myeloma patients from April 2015 in the Named Patient Program. OBJECTIVE: Our goal was to investigate the long-time progression-free surviving patient population treated with the ixazomib-lenalidomide-dexamethasone triplet. METHOD: We retrospectively studied a total of 80 patients from 7 centers who received the triplet combination. Survival analyses were performed. RESULTS: Two-third of the patients responded: the overall response rate was 63.75%. 14 patients (17.5%) did not respond/had stable disease and 15 patients (18.75%) outright progressed upon therapy. Although progression-free survival was only 10.6 months for the entire patient cohort, the disease in a subgroup of 16 patients did not progress within two years. In fact, 11 of them were still in sustained remission after 3 years of therapy. Our goal was to analyze the characteristics of this subgroup. DISCUSSION: The idea of long-term therapy of multiple myeloma is gaining widespread acceptance. Therefore it is important to know which patients may benefit the most from certain therapies. Among these 16 long-term responder patients, reciprocal translocation of the immunoglobulin heavy chain seemed to lack an adverse impact on progression-free survival; comparable to trisomies, both curves had a progression-free plateau. The International Staging System (ISS) score at the start of therapy did not predict long-term survivorship. Most of the side effects in this subgroup were mild, manageable, none led to therapy discontinuation. CONCLUSION: Ixazomib-lenalidomide-dexamethasone was confirmed to be an effective and safe combination for relapsed, refractory multiple myeloma, and one-sixth of the treated patients were able to receive it for several years, effectively. This fully oral therapeutic option is at its best during the present COVID-19 pandemic. Orv Hetil. 2021; 162(36): 1451-1458.


Subject(s)
Boron Compounds/therapeutic use , Dexamethasone/therapeutic use , Glycine/therapeutic use , Lenalidomide/therapeutic use , Multiple Myeloma , Glycine/analogs & derivatives , Humans , Multiple Myeloma/drug therapy , Progression-Free Survival , Retrospective Studies
2.
Leukemia ; 35(7): 1864-1872, 2021 07.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-1216445

ABSTRACT

Standard treatment options in classic HCL (cHCL) result in high response rates and near normal life expectancy. However, the disease itself and the recommended standard treatment are associated with profound and prolonged immunosuppression, increasing susceptibility to infections and the risk for a severe course of COVID-19. The Hairy Cell Leukemia Foundation (HCLF) has recently convened experts and discussed different clinical strategies for the management of these patients. The new recommendations adapt the 2017 consensus for the diagnosis and management with cHCL to the current COVID-19 pandemic. They underline the option of active surveillance in patients with low but stable blood counts, consider the use of targeted and non-immunosuppressive agents as first-line treatment for cHCL, and give recommendations on preventive measures against COVID-19.


Subject(s)
COVID-19/complications , Leukemia, Hairy Cell/therapy , COVID-19/epidemiology , COVID-19/pathology , COVID-19/virology , Consensus , Humans , Leukemia, Hairy Cell/complications , Pandemics , Practice Guidelines as Topic , SARS-CoV-2/isolation & purification , Severity of Illness Index
SELECTION OF CITATIONS
SEARCH DETAIL