Your browser doesn't support javascript.
Show: 20 | 50 | 100
Results 1 - 3 de 3
Filter
2.
Orv Hetil ; 162(23): 890-896, 2021 06 06.
Article in Hungarian | MEDLINE | ID: covidwho-1259268

ABSTRACT

Összefoglaló. Bevezetés: A SARS-CoV-2-világjárvány terjedése drasztikus változásokat okozott a mindennapi betegellátásban, amelyek érintették a szervadományozás és -átültetés területét is, így csökkent az élo és az elhunyt donorokból történo donációk és transzplantációk száma világszerte. Az esetszám csökkenése mellett a transzplantált és egyben immunszupprimált betegek védelme érdekében további biztonsági intézkedéseket kellett bevezetni. Módszer: A vizsgálat célja a COVID-19-járvány hazai donációs és transzplantációs aktivitásra gyakorolt hatásának kimutatása volt 2020-ban, a megelozo évvel történo összehasonlításban. A magyar eredményeket összehasonlítottuk elsosorban az Eurotransplant, illetve az Európai Unió tagállamainak adataival is. Eredmények: A lakosságszámra súlyozott, regisztrált COVID-19-fertozöttség és -halálozás tekintetében nem igazoltunk 2020-ban kiemelkedo eltérést itthon az Eurotransplant-tagállamokhoz képest. A hazai szervdonációs potenciál nem csökkent a vizsgált idoszakban, ugyanakkor 38,33%-kal csökkent az agyhalott szervdonorok száma Magyarországon, míg az Eurotransplantban átlagosan 8,64%-kal és 23 adatközlo európai országban 17,55%-kal. Az elhunytból történt szervátültetések száma 29,27%-kal csökkent, különösen a szív- és a májátültetések esetén. A külföldrol kapott szervek száma 21,13%-kal és aránya 12,34%-kal emelkedett. Az élo donoros veseátültetések száma nem változott. 2020-ban 25%-kal kevesebb új beteget regisztráltak, mint 2019-ben, és a várólista-mortalitás 28%-kal növekedett az elozo évhez képest, kifejezetten a veseátültetésre várók között. Következtetés: A hazai szervátültetési program biztonságos: donoreredetu SARS-CoV-2-átvitel nem történt hazánkban. A szervdonációs potenciál és a COVID-19-járvány mellett a szervdonációs és -transzplantációs aktivitás jelentosen csökkent Magyarországon 2020. márciustól az év végéig. A legtöbb európai országban átmeneti és kisebb mértéku szervdonációs csökkenést regisztráltak. A szervátültetések száma nem csökkent olyan mértékben, mint a donorszám, mert az Eurotransplantból több donorszerv érkezett hazánkba, mint amennyit külföldre küldtünk. Orv Hetil. 2021; 162(23): 890-896. INTRODUCTION: The spread of the SARS-CoV-2 pandemic has resulted in drastic changes in day-to-day patient care, which has also affected the field of organ donation and transplantation, thus reducing the number of donations and transplants from living and deceased donors worldwide. In addition to the reduction in the number of cases, additional safety measures had to be introduced to protect transplanted and implicatively immunosuppressed patients. METHOD: The aim of the study was to demonstrate the impact of the COVID-19 epidemic on domestic donation and transplantation activity in 2020, compared to the previous year. We also compared the Hungarian results with the data of the Eurotransplant and the European Union member states. RESULTS: In terms of population-weighted, registered COVID-19 infection and mortality, we did not find a significant difference in Hungary in 2020 compared to the Eurotransplant member states. The national organ donation potential did not diminish in the period under review, however, the number of brain-dead organ donors decreased by 38.33% in Hungary, while in the Eurotransplant it did by 8.64% on average and in 23 reporting European countries by 17.55%. The number of organ transplants from the deceased decreased by 29.27%, especially regarding heart and liver transplants. Both the number and the proportion of organs received from abroad increased by 21.13% and 12.34%, respectively. The number of living donor kidney transplants did not change. In 2020, 25% fewer new patients were registered than in 2019 and the mortality on waiting list increased by 28% compared to the previous year, especially among those waiting for a kidney transplant. CONCLUSION: The national organ transplantation program is safe: donor-derived SARS-CoV-2 transmission did not occur in Hungary. In addition to the organ donation potential and the COVID-19 pandemic, organ donation and transplantation activity decreased significantly in Hungary from March 2020 until the end of the year. Transient and smaller reductions in organ donation rates have been reported in most European countries. The number of organ transplants did not decrease as much as the number of donors, because more donor organs arrived in Hungary from the Eurotransplant than we sent abroad. Orv Hetil. 2021; 162(23): 890-896.


Subject(s)
COVID-19 , Organ Transplantation , Tissue and Organ Procurement , Europe , Humans , Hungary , Pandemics , SARS-CoV-2
3.
Science ; 372(6543): 738-741, 2021 05 14.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-1180894

ABSTRACT

Vaccination and infection promote the formation, tissue distribution, and clonal evolution of B cells, which encode humoral immune memory. We evaluated pediatric and adult blood and deceased adult organ donor tissues to determine convergent antigen-specific antibody genes of similar sequences shared between individuals. B cell memory varied for different pathogens. Polysaccharide antigen-specific clones were not exclusive to the spleen. Adults had higher clone frequencies and greater class switching in lymphoid tissues than blood, while pediatric blood had abundant class-switched convergent clones. Consistent with reported serology, prepandemic children had class-switched convergent clones to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 with weak cross-reactivity to other coronaviruses, while adult blood or tissues showed few such clones. These results highlight the prominence of early childhood B cell clonal expansions and cross-reactivity for future responses to novel pathogens.


Subject(s)
Antibodies, Viral/immunology , B-Lymphocytes/immunology , Coronavirus/immunology , Immunologic Memory , SARS-CoV-2/immunology , Adolescent , Adult , Aged , Aged, 80 and over , Aging , Child, Preschool , Cross Reactions , Ebolavirus/immunology , Female , Fetal Blood/immunology , Genes, Immunoglobulin , Humans , Immunoglobulin Class Switching , Immunoglobulin D/genetics , Immunoglobulin D/immunology , Immunoglobulin Heavy Chains/immunology , Immunoglobulin M/genetics , Immunoglobulin M/immunology , Infant , Lymph Nodes/immunology , Male , Middle Aged , Receptors, Antigen, B-Cell/immunology , Somatic Hypermutation, Immunoglobulin , Spleen/immunology , Young Adult
SELECTION OF CITATIONS
SEARCH DETAIL