Your browser doesn't support javascript.
Author Correction: SARS-CoV-2 uses metabotropic glutamate receptor subtype 2 as an internalization factor to infect cells.
Wang, Jinliang; Yang, Guan; Wang, Xinxin; Wen, Zhiyuan; Shuai, Lei; Luo, Jie; Wang, Chong; Sun, Ziruo; Liu, Renqiang; Ge, Jinying; He, Xijun; Hua, Ronghong; Wang, Xijun; Yang, Xiao; Chen, Weiye; Zhong, Gongxun; Bu, Zhigao.
 • Wang J; State Key Laboratory of Veterinary Biotechnology, Harbin Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Harbin, Heilongjiang, China.
 • Yang G; State Key Laboratory of Proteomics, Beijing Proteome Research Center, National Center for Protein Sciences (Beijing), Beijing Institute of Lifeomics, Beijing, China.
 • Wang X; State Key Laboratory of Veterinary Biotechnology, Harbin Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Harbin, Heilongjiang, China.
 • Wen Z; State Key Laboratory of Veterinary Biotechnology, Harbin Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Harbin, Heilongjiang, China.
 • Shuai L; State Key Laboratory of Veterinary Biotechnology, Harbin Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Harbin, Heilongjiang, China.
 • Luo J; State Key Laboratory of Veterinary Biotechnology, Harbin Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Harbin, Heilongjiang, China.
 • Wang C; State Key Laboratory of Veterinary Biotechnology, Harbin Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Harbin, Heilongjiang, China.
 • Sun Z; State Key Laboratory of Veterinary Biotechnology, Harbin Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Harbin, Heilongjiang, China.
 • Liu R; State Key Laboratory of Veterinary Biotechnology, Harbin Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Harbin, Heilongjiang, China.
 • Ge J; State Key Laboratory of Veterinary Biotechnology, Harbin Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Harbin, Heilongjiang, China.
 • He X; State Key Laboratory of Veterinary Biotechnology, Harbin Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Harbin, Heilongjiang, China.
 • Hua R; State Key Laboratory of Veterinary Biotechnology, Harbin Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Harbin, Heilongjiang, China.
 • Wang X; State Key Laboratory of Veterinary Biotechnology, Harbin Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Harbin, Heilongjiang, China.
 • Yang X; State Key Laboratory of Proteomics, Beijing Proteome Research Center, National Center for Protein Sciences (Beijing), Beijing Institute of Lifeomics, Beijing, China.
 • Chen W; State Key Laboratory of Veterinary Biotechnology, Harbin Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Harbin, Heilongjiang, China.
 • Zhong G; State Key Laboratory of Veterinary Biotechnology, Harbin Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Harbin, Heilongjiang, China.
 • Bu Z; State Key Laboratory of Veterinary Biotechnology, Harbin Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Harbin, Heilongjiang, China. buzhigao@caas.cn.
Cell Discov ; 7(1): 124, 2021 Dec 27.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-1585871

Full text: Available Collection: International databases Database: MEDLINE Language: English Journal: Cell Discov Year: 2021 Document Type: Article Affiliation country: S41421-021-00365-Z

Similar

MEDLINE

...
LILACS

LIS


Full text: Available Collection: International databases Database: MEDLINE Language: English Journal: Cell Discov Year: 2021 Document Type: Article Affiliation country: S41421-021-00365-Z