Your browser doesn't support javascript.
The Link between Asset Value and Fear Sentiment during Covid-19 Pandemic
Sosyoekonomi ; 30(53):137-153, 2022.
Article in English | ProQuest Central | ID: covidwho-1994667
ABSTRACT
This article explores the role of global financial instruments as hedging or safe-haven assets in the Covid-19 pandemic crisis, which has weakened the global economy, by linking it to the investor's fear sentiment perspective. Correspondingly, it analyses the effects of shocks in the VIX index, which represents the global investor's fear sentiment, on shocks in some investment assets during the ongoing pandemic. Eight major financial instruments from different asset classes are tested along with the VIX index to achieve this goal. The analysis covers a 156-week time series and assays the variables from symmetric and intertemporal perspectives. The findings show that the most robust asset is the American Dollar fiat currency, followed partly by the Euro and gold. BTC also has been safe for a short time.AlternateBu makale, küresel ekonomiyi zayıflatan Covid-19 pandemi krizinde riskten korunma veya güvenli liman varlıkları olarak küresel finansal araçların rolünü yatırımcının korku hissiyatı perspektifiyle ilişkilendirerek araştırmaktadır. Buna bağlı olarak, küresel yatırımcının korku hissiyatını temsil eden VIX endeksindeki şokların, devam eden pandemi sırasında bazı yatırım varlıklarındaki şoklar üzerindeki etkilerini analiz etmektedir. Bu amaca ulaşmak için farklı varlık sınıflarından sekiz ana finansal araç, VIX endeksi ile birlikte test edilmektedir. Analiz, 156 haftalık bir zaman serisini kapsamakta ve değişkenleri simetrik ve zamanlar arası perspektiflerden tahlil etmektedir. Bulgular, en sağlam varlığın Amerikan Doları itibari para birimi olduğunu, ardından kısmen Euro ve altının geldiğini göstermektedir. BTC'nin ise kısa süreliğine sağlam durduğu söylenebilir.
Keywords

Full text: Available Collection: Databases of international organizations Database: ProQuest Central Type of study: Experimental Studies / Prognostic study Language: English Journal: Sosyoekonomi Year: 2022 Document Type: Article

Similar

MEDLINE

...
LILACS

LIS


Full text: Available Collection: Databases of international organizations Database: ProQuest Central Type of study: Experimental Studies / Prognostic study Language: English Journal: Sosyoekonomi Year: 2022 Document Type: Article