Your browser doesn't support javascript.
Comparison of Ambulance Usage Characteristics in Children Between the Pre-Pandemic and Pandemic Periods in Turkey
Türkiye'de Pandemi Öncesi ve Pandemi Dönemi Arasında Çocukların Ambulans Kullanım Özelliklerinin Karşılaştırılması ; 17(3):182-186, 2023.
Article in English | Academic Search Complete | ID: covidwho-20242455
ABSTRACT

Objective:

A pandemic is an epidemic of an infectious disease that has spread across a large region of the world and affects many people. In this study, it was aimed to evaluate the impact of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic on ambulance use by pediatric patients in Ankara Province, Turkey. Material and

Methods:

This retrospective study was conducted in the spring-summer of 2019 and 2020. The electronic medical records of pediatric patients who were transported to the hospital by ambulance were analyzed.

Results:

It was determined that 49.6% of the 23.201 patients included in the study were transported during the pandemic period. Male gender was higher in both the pandemic and pre-pandemic periods, there was no difference in terms of average age. The rate of forensic cases and refugee patients increased, while that of emergency patients decreased. Both the arrival at the scene time and intervention time were prolonged. Medical cause was the most common cause of emergency calls in both years, however, it increased significantly in 2020. The decrease in cases of traffic accidents, suicides, and other accidents was statistically significant. In the pandemic period, total rate of COVID-19 infection and suspicion was 29.7%. Most of the patients had been referred to a public hospital.

Conclusion:

It was found that most of the ambulances were used for transporting patients with minor illnesses that did not require immediate medical attention in pandemic period. (English) [ FROM AUTHOR] Amaç Pandemi, dünyanın geniş bir bölgesine yayılan ve birçok insanı etkileyen bulaşıcı hastalık salgınıdır. Bu çalışmada, Türkiye'nin Ankara ilinde, 2019 koronavirüs hastalığı (COVÍD-19) pandemisinin çocuk hastaların ambulans kullanımına etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler Bu retrospektif çalışmada 2019 ve 2020 yıllarının bahar-yaz aylarında ambulans ile hastaneye nakledilen çocuk hastaların elektronik tıbbi kayıtları incelendi. Bulgular Çalışmaya alınan 23201 hastanın %49.6'sının pandemi döneminde nakledildiği belirlendi. Erkek cinsiyet hem pandemi hem de pandemi öncesi dönemlerde daha yüksekti, yaş ortalamaları açısından fark yoktu. Pandemi döneminde adli vaka ve mülteci hasta oranı artarken, acil hasta oranı azaldı. Hem olay yerine gelme süresi hem de müdahale süresi uzadı. Medikal nedenler her iki yılda da en sık acil çağrı nedeniydi, ancak 2020'de önemli ölçüde arttı. Trafik kazası, özkıyım ve diğer kaza vakalarındaki azalma istatistiksel olarak anlamlıydı. Pandemi döneminde toplam kesin ve şüpheli COVÍD-19 enfeksiyonu oranı %29.7'di. Hastaların çoğu devlet hastanesine sevk edildi. Sonuç Pandemi döneminde ambulansların çoğunun acil tıbbi müdahale gerektirmeyen hafif hastalığı olan hastaları taşımak için kullanıldığı tespit edildi. (Turkish) [ FROM AUTHOR] Copyright of Journal of Pediatric Disease / Cocuk Hastaliklari Dergisi is the property of Turkish Journal of Pediatric Disease and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full . (Copyright applies to all s.)
Keywords

Full text: Available Collection: Databases of international organizations Database: Academic Search Complete Type of study: Experimental Studies / Observational study Language: English Journal: Türkiye'de Pandemi Öncesi ve Pandemi Dönemi Arasında Çocukların Ambulans Kullanım Özelliklerinin Karşılaştırılması Year: 2023 Document Type: Article

Similar

MEDLINE

...
LILACS

LIS


Full text: Available Collection: Databases of international organizations Database: Academic Search Complete Type of study: Experimental Studies / Observational study Language: English Journal: Türkiye'de Pandemi Öncesi ve Pandemi Dönemi Arasında Çocukların Ambulans Kullanım Özelliklerinin Karşılaştırılması Year: 2023 Document Type: Article