Your browser doesn't support javascript.
Instructor's Written Feedback in Emergency Remote Teaching: EFL Learners' Perspectives
Bartin &Uuml ; niversitesi Egitim Fakültesi Dergisi; 12(1):47-56, 2023.
Article in English | ProQuest Central | ID: covidwho-2227190
ABSTRACT
Dil eǧitiminde öǧretmenin geri bildirimi, öǧrencilere bireyselleştirilmiş ilgi saǧladıǧından oldukça deǧerli kabul edilir. Uzaktan eǧitimde öǧrenciler ve öǧretmen arasında kişisel etkileşim yokluǧu hesaba katıldıǧında, öǧretmen tarafından saǧlanan geri bildirimlerin yüz yüze eǧitime göre daha önemli bir rol oynaması beklenir. Çünkü bu geri bildirimler sadece öǧrencilerin performansının artmasına yardımcı olmakla kalmaz, öǧrenciler ve öǧretmen arasında güçlü bir ilişki kurmak için de araç görevi görür. Buna dayanarak, vaka çalışması olarak tasarlan bu makalede, üniversite düzeyinde yabancı dil olarak Íngilizce öǧrenen öǧrencilerin, acil uzaktan öǧretimde üniversitenin uzaktan eǧitim platformundaki yazı ödevlerine öǧretmenleri tarafından saǧlanan yazılı geri bildirimlere ilişkin bakış açıları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Veriler, sekiz Íngilizce hazırlık sınıfı öǧrencisi ile yapılan görüşmeler ve öǧretmenin araştırma günlüǧüyle toplanmıştır. Elde edilen veriler tematik olarak analiz edilmiştir. Bulgular, öǧrencilerin yazılı geri bildirimler hakkında olumlu görüşlere sahip olduǧunu göstermiştir. Öǧrenciler, öǧretmen tarafından saǧlanan geri bildirimlerin kişiler arası bir yönü olduǧunu, onlara duyuşsal destek verdiǧini ve hedef dilde gelişmelerine yardımcı olduǧunu ifade etmişlerdir. Ayrıca üniversitenin çevrim içi uzaktan eǧitim platformunun geri bildirim vermek için kullanılması, öǧrencilere geri bildirim belgelerine istedikleri zaman ulaşma fırsatı sunması nedeniyle yararlı bulunmuştur. Çalışmanın sonuçları dil öǧretmenlerinin yazılı geri bildirim verme yöntemlerine ilişkin yeni bakış açıları saǧlayabilir.AlternateIn language education, instructor's feedback is considered to be of high value as it provides learners with individualized attention. Regarding the absence of personal interaction between learners and instructors in remote teaching, it is expected that instructor's feedback plays a more significant role compared to the case in face-to-face education because it does not only help to increase learners' performance in the target language and but it also serves as a tool in building a strong relationship between learners and instructor. Based on this, the present paper which was designed as a case study attempted to reveal university level English as a foreign language (EFL) learners' perspectives on written feedback given by their instructor on their writing assignments on the distance education platform of the university in emergency remote teaching. The data were collected through interviews conducted with eight English preparatory class students and the instructor's research diary. Thematic analysis was carried out on the collected data. The findings showed the interviewees had positive viewpoints about the instructor's written feedback. They stated that the instructor's feedback had an interpersonal side, gave them affective support and helped them improve in the target language. Moreover, the use of online distance education platform for giving feedback was found to be useful by the interviewees in that it provided the learners with the opportunity to have access to the feedback documents whenever they wanted. The results may imply new insights into the way foreign language instructors give written feedback.
Keywords

Full text: Available Collection: Databases of international organizations Database: ProQuest Central Type of study: Qualitative research Language: English Journal: Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi Year: 2023 Document Type: Article

Similar

MEDLINE

...
LILACS

LIS


Full text: Available Collection: Databases of international organizations Database: ProQuest Central Type of study: Qualitative research Language: English Journal: Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi Year: 2023 Document Type: Article